Proces eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia

2023-05-14

Szafa rozdzielcza wysokiego i niskiego napięcia to system zasilania urządzeń do dystrybucji energii, sterowania, pomiarów i połączeń kablowych, poniżej przedstawiono procedury operacyjne szafy rozdzielczej wysokiego i niskiego napięcia.
1. Podczas pracy na wszystkich i częściowo aktywnych dyskach, sprzęt konserwacyjny powinien być oddzielony od sprzętu roboczego wyraźnymi znakami.
2. Uzwojenia wtórne przekładników prądowych i napięciowych powinny być trwale i niezawodnie uziemione.
3. Podczas prac na obwodzie wtórnym pracującego przekładnika prądowego należy zachować następujące środki bezpieczeństwa:
3.1 Nie odłączaj pętli prądowej.
3.2 W celu niezawodnego zwarcia cewki wtórnej przekładnika prądowego należy zastosować arkusz zwarciowy i krótką trasę. Nawijanie drutu jest zabronione.
3.2 Nie wykonywać żadnych prac na pętli i przewodzie między przekładnikiem prądowym a zaciskiem zwarciowym.
4. Podczas pracy przekładnika napięciowego w obwodzie wtórnym należy przedsięwziąć następujące środki bezpieczeństwa:
4.1 Ściśle zapobiegaj zwarciu lub uziemieniu
4.2 Należy używać narzędzi izolacyjnych, nosić rękawice izolacyjne, aw razie potrzeby przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć odpowiednie przekaźniki zabezpieczające.
4.3 W przypadku podłączania obciążenia tymczasowego należy zainstalować specjalne wyłączniki i bezpieczniki.
4.4 Podczas próby załączenia obwodu wtórnego, w celu zabezpieczenia pierwotnego przekładnika napięciowego wstecznego od strony wtórnej, należy odłączyć obwód wtórny i wyjąć następny bezpiecznik.
4.5 Zanim obwód wtórny zostanie włączony lub poddany próbie napięcia, należy powiadomić oficera dyżurnego i odpowiedni personel, a personel powinien zostać przydzielony do ochrony miejsca, sprawdzenia obwodu, a ciśnienie można zastosować po potwierdzeniu, że nikt nie pracuje.
4.6 Personel dokonujący przeglądu zabezpieczenia przeciwzakłóceniowego i obwodu wtórnego nie może wykonywać żadnych czynności łączeniowych bez zgody dyżurującego personelu.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy